فارسی | English
انجمن گیاهان دارویی
ایستگاه تحقیقات زیتون طارم
درباره مرکز

اولین جلسه ی شورای استانی ماده ۲۱ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در استان زنجان برگزار شد.

پیرو ابلاغ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سوی وزیر محترم جهاد کشاورزی، اولین جلسه ی شورای استانی پس از ابلاغ اعضای شورا در تاریخ ۳۰/۰۴/۹۴ برگزار گردید. در این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس انجمن صنفی کشاورزان و رئیس سازمان دامپزشکی…

more

Archive

سابقه تشكيل مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان به سال ۱۳۵۹ و تأسيس بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر بر‌مي‌گردد. بعد از دو سال تمهيدات تشكيل بخش تحقيقات خاك و آب نيز فراهم شده و در سال ۱۳۶۷ با تشكيل بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي، موجوديت مركز تحقيقات كشاورزي به طور رسمي در چارچوب تشكيلات وزارت كشاورزي سابق محقق گرديد. تحقيقات منابع طبيعي و امور…

more